Uncategorized @hr

Projekti tvrtke Certifikat

Tvrtka CERTIFIKAT d.o.o.  sudjeluje u tri projekta.

Prvi  projekt  je „Uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom  (ISO i slične norme)“. Cilj projekta je postizanje primjenjivih standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u sustavu razmjene roba i usluga kroz povećanu uporabu priznatih normi koje doprinose povjerenju kupaca.

Drugi  projekt predstavlja ulaganje u izradu IKT poslovnog rješenja i nabavu IT opreme. U ovom projektu radi se o nabavi informatičke opreme u sklopu projekta: “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) -2”, također financiranom sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Treći projekt  pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ a odnosi se na sufinanciranje razvoja novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projektom bi se dovelo do jačanja gospodarstva primjenom istraživanja i inovacije.

U sklopu sva tri projekta, CERTIFIKAT d.o.o. napreduje i učvršćuje svoj temelj, zahvaljujući bespovratnim potporama, uz koje usavršava svoje znanje i omogućuje samo najbolje svojim zaposlenicima i korisnicima svojih usluga.