Potpis ugovora i prezentacija u MEDIST S.R.L.

Potpis ugovora i prezentacija u MEDIST S.R.L.

Tvrtka Certifikat d.o.o. je u ožujku posjetila rumunjsku tvrtku partnera Medist S.R.L. U sklopu posjete je održan seminar pod nazivom  „ Mikrobiologija i proizvodnja mikrobioloških podloga za in vitro laboratorijsku dijagnostiku“. Seminaru su prisustvovali prodajni predstavnici i članovi upravi Medist S.R.L. Svrha seminara je bila upoznavanje prodajnih predstavnika s načinom proizvodnje i vrstama mikrobioloških podloga te također predstavljanje budućeg asortimana proizvodnje. Tom prilikom potpisan je ugovor između Certifikata d.o.o. i tvrtke Medist za rumunjsko i moldavsko tržište.