EU projekti


Ulaganje u izradu IKT poslovnog rješenja i nabava IT opreme

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se adresira problematika vezana uz odvijanje postojećih poslovnih procesa, a koji su trenutno bez adekvatne podrške informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a što dovodi do problema u praćenju i odvijanju poslovnih aktivnosti. Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i to prije svega implementacijom softverskih rješenja i nabavom potrebne IT opreme koja će omogućiti daljnji rast i razvoj poslovanja te praćenje i mogućnosti odgovora tržišnim trendovima i zahtjevima poslovnih partnera i kupaca.

Ciljnu skupinu predstavljaju zaposlenici, poslovni partneri, kupci i sam Prijavitelj.

Projekt je u potpunom skladu sa strateškim dokumentima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta: 392.750,00 kn

Iznos sufinanciranja EU: 235.650,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2019. – 02.12.2020.

EU ESIF

Uvođenje i certificiranje međunarodno priznatih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 13485:2016

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Uvođenjem i certificiranjem normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 13485:2016 poboljšati će se sustav kvalitete u proizvodnji, što bolje dokumentirati sljedivost u proizvodnom ciklusu i samom poslovanju, smanjiti nastajanje otpada, povećati povjerenje zainteresiranih stranaka, a što direktno doprinosi povećanju konkurentnosti na inozemnom, ali i domaćem tržištu mikrobioloških podloga za „in vitro“ dijagnostiku.

Cilj projekta je prvenstveno povećanje konkurentnosti kroz uvođenje međunarodno priznatih normi koje će omogućiti daljnji rast i razvoj poslovanja te praćenje i mogućnosti odgovora tržišnim trendovima i zahtjevima poslovnih partnera i kupaca.

Ciljnu skupinu predstavljaju zaposlenici, poslovni partneri, kupci i prijavitelj projekta.

Projekt je u potpunom skladu sa strateškim dokumentima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta: 365.000,00 kn

Iznos sufinanciranja EU: 248.200,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 09.01.2020. – 09.01.2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Ines Bajto, 00 385 32 534 154

ines@certifikat.hr

Više informacija o EU projektima i natječajima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke Certifikat d.o.o.

EU ESIF